SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB TAYAMMUM 2 - OPMA BAWEAN
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB TAYAMMUM 2

Berikut ini soal dan jawaban dalam bentuk pilihan ganda mata pelajaran fikih bab tayammumSOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB FARDU DAN HAL YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM


Ada berapakah fardunya tayammum dalam kitab nailurraja’ …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Answer : E

Fardu yang pertama dalam tayammum adalah …
A. Memindah debu
B. Niat
C. Mengusap wajah
D. Mengusap kedua tangan
E. Tertib
Answer : A

Batasan mengusapa kedua tangan saat bertayammum adalah …
A. Jari-jari
B. Pergelangan
C. Setengah lengan
D. Siku
E. Bahu
Answer : D

Termasuk fardhunya tayammum kecuali …
A. Memindah debu
B. Niat
C. Mengusap wajah
D. Mengusap kedua tangan
E. Wudhu’
Answer : E

Fardu terakhir dari tayammum adalah …
A. Niat
B. Memindah debu
C. Tertib
D. Mengusap wajah
E. Mengusap kedua tangan
Answer : C

Ada berapakah hal-hal yang dapat membatalkan tayammum dalam kitab nailuirraja’ …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Answer : C

Termasuk perkara yang membatalakan terhadap tayammum kecuali …
A. Tidur
B. Murtad
C. Kentut
D. Menyentuh lawan jenis
E. Makan
Answer : E

Sesuatu yang membatalkan wudhu’ juga … tayammum
A. Fardu
B. Syarat
C. Sunnah
D. Membatalkan
E. Rukun
Answer D

Mengusap wajah termasuk dari … tayammum
A. Fardu
B. Syarat
C. Sunnah
D. Yangh membatalkan
E. Rukun
Answer : A

Batallah tayamummanya seseorang jika …
A. Murtad
B. Makan
C. Main
D. Mancing
E. Membaca
Answer : A

Post a Comment for "SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB TAYAMMUM 2"