SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB TAYAMMUM 1 - OPMA BAWEAN
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB TAYAMMUM 1

Berikut ini soal dan jawaban dalam bentuk pilihan ganda mata pelajaran fikih bab tayammum


SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB SEBAB-SEBAB DAN SYARAT TAYAMMUM


Bersuci dengan debu dinamakan…
A. Tayammum
B. Wudhu’
C. Istinja’
D. Mandi
E. Mengusap
Answer : A

Ada berapakah sebab sebab diperbolehkannya tayammum…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Answer : c

Yang termasuk sebab diperbolehkannya tayammum adalah…
A. Malas
B. Dingin
C. Ngantuk
D. Sakit
E. Ingin
Answer : D

Menjadi sebab diperbolehkannya tayammum adalah dibutuhkannya air untuk…
A. Mandi
B. Menyiram bunga
C. Minumnya hewan yang dimulyakan
D. Mandikan motor
E. Mencuci
Answer : C

Ada berapakah syarat syaratnya tayammum…
A. 10
B. 8
C. 6
D. 4
E. 2
Answer : 10

Termasuk syarat syaratnya tayammum kecuali…
A. Menggunakan debu
B. Dingin
C. Menggunakan debu yang suci
D. Mengusap dengan 2 pukulan
E. Menghilangkan najis terlebih dahulu
Answer : B

Dalam bertayammum disyaratkan menggunakan …pukulan
A. 5 kali
B. 4 kali
C. 3 kali
D. 2 kali
E. 1 kali
Answer : D

Anggota apa yang diusap saat bertayammum…
A. Wajah
B. Kepala
C. Tangan
D. Wajah dan kepala
E. Wajah dan tangan
answer : E

kapan waktu dilaksanakannya tayammum…
A. Bangun tidur
B. Mau makan
C. Mau mandi
D. Masuk waktu
E. Selesai shalat
Answer : D

Saat ingin bertayammum disyaratkan untuk membuang … terlebih dahulu
A. Najis
B. Pakaian
C. Kuku
D. Air
E. Rambut
Answer : A

Post a Comment for "SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB TAYAMMUM 1"