SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB ZAKAT - OPMA BAWEAN
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB ZAKAT

Berikut ini soal dan jawaban dalam bentuk pilihan ganda mata pelajaran fikih bab zakat


SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB ZAKAT

Arti zakat secara bahasa adalah…
A. Berdo’a
B. Bersuci
C. Belajar
D. Beribadah
E. Bermain
Answer : B

Syarat orang yang melakukan zakat ada …
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
Answer : E

Berikut ini yang merupakan syarat wajib seseorang melaksanakan zakat adalah…
A. Budak
B. Harta milik teman
C. Kafir
D. Muslim
E. Murtad
Answer : D

Macam-macam harta yang wajib dizakati ada …
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
E. 2
Answer : A

Berikut ini merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali…
A. Hewan ternak
B. Perhiasan
C. Barang dagangan
D. Hasil pinjaman
E. Hewan Liar
Answer : D

Hukum zakat bagi orang murtad yang kembali lagi keagama islam ialah …
A. Wajib
B. Sunnah
C. Mubah
D. Haram
E. Makruh
Answer : A

Hewan yang tidak wajib dizakati adalah…
A. Semuanya benar
B. Kambing
C. Sapi
D. Unta
E. Ayam
Answer : B

Zaid memiliki unta 5 ekor, zakat yang harus dikeluarkan Zaid ialah …
A. 5 Kambing
B. 4 Kambing
C. 3 kambing
D. 2 Kambing
E. 1 Kambing
Answer : D

Nishabnya kambing ialah…
A. 10 Ekor
B. 20 Ekor
C. 40 Ekor
D. 50 Ekor
E. 60 Ekor
Answer : C

Umar memiliki 40 kambing, zakat yang harus dikeluarkan oleh Umar ialah …
A. 9 Kambing
B. 7 kambing
C. 5 Kambing
D. 3 Kambing
E. 1 Kambing
Answer : E

Post a Comment for "SOAL DAN JAWABAN MATA PELAJARAN FIKIH BAB ZAKAT"