Soal dan Jawaban Mata Pelajaran Fikih Bab Sholat - OPMA BAWEAN
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal dan Jawaban Mata Pelajaran Fikih Bab Sholat

Berikut ini merupakan soal dan jawaban dalam bentuk pilihan ganda mata pelajaran Fikih bab Sholat.

Soal dan Jawaban Mata Pelajaran Fikih Bab Sholat

Shalat menurut syara....
a. Melakukan suatu ibadah karna allah SWT
b. Menyembah kepada Allah yang maha Esa
c. Pekerjaan yang dimulai dengan wudu' dan ditutup dengan doa'
d. Pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam
e. Pekerjaan yang dimulai dengan niat shalat dan ditutup dengan salam
Answer: D

Salam yang pertama dan kedua didalam shalat hukumnya..
a. yang pertama Wajib yang kedua sunnah
b. yang pertama Sunnah yang kedua wajib
c. Keduanya wajib
d. Keduanya sunnah
e. Yang pertama wajib yang kedua mubah
Answer: A

Diantara syarat-syarat shalat, kecuali...
a. Menghadap kiblat
b. Menutup aurat
c. Masuknya waktu bagi daimul hadats
d. Niat dalam hati
e. Suci dari hadats
Answer: D

Menganggap sunnah suatu perkara yang wajib dalam shalat, hukum shalatnya...
A. Sah
B. Batal
C. sah tapi haram
D. Mubah
E. Makruh
Answer: B

Menganggap wajib suatu perkara yang sunnah dalam shalat, hukum shalatnya....
A. Batal
B. Sah
C. Sah tapi haram
D. Makruh
E. Haram
Answer: B

Hadats kecil.....hadats besar.....
A. Perkara yang mewajibkan wudu'/ perkara yang menganjurkan mandi
B. Perkara yang mewajibkan Taharah/ perkara yang mewajibkan mandi besar
C. Perkara yang mewajibkan mandi besar/ perkara yang mewajibkan wudu'
D. Perkara yang mewajibkan istinjak /perkara yang mewajibkan mandi besar
E. Perkara yang mewajibkan wudu'/ perkara yang mewajibkan mandi besar
Answer: E

Aurat perempuan diluar shalat.....dan didalam shalat.....
A. Seluruh tubuhnya/ seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan
B. Seluruh tubuhnya kecuali wajah/ seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan
C. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan/ seluruh tubuhnya
D. Antara pusar dan lutut/ seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan
E. Seluruh Tubuhnya / seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan
Answer: E

Diantara rukun-rukun shalat, kecuali...
A. Tumakninah
B. I'tidal
C. tasyahud awal
D. Salam pertama
E. Shalawat
Answer: C

Kadar minimal tumakninah didalam shalat...
A. sekedar membaca tahlil
B. Sekedar membaca tasbih
C. Sekedar membaca basmalah
D. Sekedar membaca ta'awwudz
E. Sekedar membaca iftitah
Answer: B

Rukun Shalat diurutan terakhir...
A. Salam pertama
B. Tasyahud akhir
C. Shalawat
D. Tertib
E. Salam kedua
Answer: D

(Usholli fardhol maghribi tsalatsa rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi taala), pada lafadz niat tersebut kata apa saja yang wajib dibersitkan dalam hati
A. Usholli, fardho, Maghrib, lillahi ta'ala
B. Usholli, fradho, maghrib
C. Semuanya
D. Usholli, fardho, maghrib, ada_an
E. Usholli, fardho, maghrib, makmuman
Answer: E

Dalam shalat sunnah muaqqatah dan dzatussabab yang harus terbersit dalam niat....
A. Al Qasdu, ta'yin, fardiyah
B. Al Qasdu, ta'yin, hukum shalatnya
C. Al Qasdu, ta'yin
D. Al Qasdu
E. Ta'yin
Answer: C

Diantara syarat takbiratul ihram, kecuali....
A. Mengakhirkan takbirnya makmum dari takbir imam
B. Tertib dalam dua lafadz takbiratul ihram
C. Terdengar telinga sendiri ketika mengucapkannya
D. Menghadap qiblat
E. Berdiri dalam shalat sunnah
Answer: E

Tasydidat dalam fatihah ada....diantaranya berada pada lafadz...
A. 10/ pada lafadz ar-Rahman
B. 14/ pada lafadz iyyaka
C. 16/pada lafadz nasta'in
D. 12/ pada lafadz ar-Rahim
E. 11/ pada lafadz as-Sirot
Answer: B

Disunnahkan mengangkat kedua tangan pada beberapa keadaan, kecuali....
A. Bangun dari sujud kedua
B. Bangun dari tasyahud awal
C. Ketika takbiratul ihram
D. Ketika ruku'
E. Ketika i'tidal
Answer: A

Diantara anggota sujud yang tujuh,kecuali....
A. Dahi
B. Hidung
C. Kedua telapak tangan
D. Kedua lutut
E. Kedua batin jari jemari telapak kaki
Answer: B

Sujud Diatas Mukennah yang dipakai, hukum shalatnya....
A. Sah
B. Mubah
C. makruh
D. Tidak sah
E. Sunnah
Answer: D

Menggunakan kaos tangan ketika sujud, hukumnya...
A. Sah
B. Mubah
C. Haram
D. Tidak sah
E. Sunnah
Answer: A

Tasydidat dalam tasyahud ada....diantaranya berada pada lafadz...
A. 21/ pada lafadz assalam
B. 14/ pada lafadz attahiyyatu
C. 20/pada lafadz attayyibatu
D. 12/ pada lafadz an-Nabiy
E. 19/ pada lafadz anna
Answer: A

Hilangnya mega merah adalah tanda waktu shalat...
A. Maghrib
B. Isya'
C. Asar
D. Duhur
E. Subuh
Answer: B

Masuknya Waktu subuh ditandai dengan....
A. Terbitnya matahari
B. Terbenamnya matahari
C. Terbitnya fajar kadzib
D. Terbitnya fajar Shadiq
E. Tergelincirnya matahari
Answer: D

Mega putih berada diwaktu....mega merah berada diwaktu...
A. Isya/ Maghrib
B. Subuh/ Isya
C. Isya/ Isya
D. Maghrib/ Isya
E. Duhur/ Maghrib
Answer: A

Terdapat lima waktu yang diharamkan melaksanakan Shalat, kecuali....
A. Setelah shalat subuh
B. Setelah Shalat asar
C. Ketika terbitnya matahari sampai setinggi tombak
D. Diwaktu istiwa' selain hari jum'at
E. Setelah matahari tenggelam
Answer: E

Shalat-shalat yang dilarang dilima waktu diatas adalah shalat....
A. Semua shalat
B. Semua shalat sunnah
C. Shalat sunnah dzatu sabab mutaqaddim dan mutaakkhir
D. shalat sunnah mutlaqah dan dzatu sabab mutaakkhir
E. shalat sunnah dzatu sabab muqarin dan dzatu sabab mutaqaddim
Answer: D

Melaksanakan Shalat sunnah safar setelah shalat asar, hukumnya....
A. Mubah
B. Haram
C. Mandub
D. Makruh
E. Wajib
Answer: B

Post a Comment for "Soal dan Jawaban Mata Pelajaran Fikih Bab Sholat"